Kwota wolna od podatku w Danii – ile wynosi w 2022 roku?

Dania to kraj o wysokich podatkach dochodowych. Osoby, które osiągają niskie dochody, nie muszą jednak opłacać sporej daniny. Te zarabiające poniżej ustalonego limitu mogą także w ogóle nie opłacać podatku. Ile wynosi kwota wolna od podatku w Danii w 2022 roku?

Progi podatku dochodowego w Danii

Dania jest krajem, gdzie stosowany jest progresywny system podatkowy. Oznacza to, że podatki w Danii opłacane są w wysokości zależnej od osiąganych dochodów.

Stosowane są 3 główne progi podatkowe, na podstawie których obliczana jest wysokość podatków:
1. Podatek w wysokości 8% – dotyczy podatników o dochodach do 50 217 DKK
2. Podatek w wysokości 39,2% – dotyczy podatników o dochodach od 50 217 DKK do 558 043 DKK
3. Podatek w wysokości 56,5% – dotyczy podatników o dochodach wyższych niż 558 043 DKK

Zatem najwyższe podatki w Danii płacą te osoby, które mają ponad 558 043 DKK dochodu rocznie. Te osiągające poniżej 50 217 DKK płacą natomiast podatki według najniższej stawki albo też mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku.

Podatki, jakie płaci firma w Danii, są wyliczane w podobny sposób w przypadku osób fizycznych, natomiast dla osób prawnych stawka podatkowa to 22%.

Kwota wolna od podatku w Danii

W Danii kwota wolna od podatku w 2022 roku, czyli personfradrag, wynosi 46 630 DKK. W przeliczeniu na złotego jest to około 28 tysięcy złotych.

Wobec tego osoby o dochodach mieszczących się poniżej tego progu mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku i dzięki temu nie płacić go w ogóle.

Rozliczenie podatku w Danii

Podatnicy są zobowiązani do rozliczania swoich podatków z duńskim urzędem podatkowym SKAT. Pracodawcy odprowadzają zaliczki podatkowe za pracowników. Raz w roku trzeba również przeprowadzić rozliczenie roczne.

Firma w Danii także musi przekazywać swoje zaliczki do fiskusa. W przypadku działalności gospodarczych sprawami podatkowymi bardzo często zajmują się zewnętrzne biura rachunkowe, które świadczą usługową Dania księgowość i zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi.