Faktoring czy forfaiting w transakcjach międzynarodowych – co wybrać?

Przedsiębiorcy prowadzący transakcje zagraniczne mogą dzisiaj korzystać ze specjalnych usług finansowania ułatwiających prowadzenie międzynarodowego biznesu. Najczęściej wybierane są wtedy dwie usługi: faktoring i forfaiting. Na co warto się zdecydować? Pilnie podejrzyj stronę na eFaktor.

Faktoring w transakcjach zagranicznych

Finansowanie faktur, czyli faktoring jest usługą, która ma zastosowanie zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych. Umożliwia ona otrzymanie wypłaty za wystawioną fakturę, zanim opłaci ją kontrahent. Istnieje też możliwość sprzedaży wierzytelności, czyli faktoringu pełnego – bez regresu.

Faktoring w transakcjach międzynarodowych używany jest głównie przez firmy w sektorze MŚP, które zawierają umowy handlowe na niższe kwoty oraz z krótszym terminem obowiązywania. Jest on popularny zwłaszcza przy regularnych umowach z tymi samymi podmiotami, co ułatwia prowadzenie transakcji międzynarodowych i zmniejsza ryzyko niewypłacalności.

Firmy faktoringowe mogą finansować faktury w różnych walutach. Najczęściej jest to EUR, ale wybrane firmy finansują również faktury w GBP, USD i innych walutach.

Forfaiting w transakcjach zagranicznych

Usługa forfaitingu stosowana jest głównie w transakcjach między zagranicznymi podmiotami i przeznaczona jest do wykupu wierzytelności. Wykup ten prowadzi forfaiter, którym jest bank lub inna instytucja finansowa.

W ramach forfaitingu eksporter, który sprzedaje swoje towary za granicę, sprzedaje wierzytelność forfaiterowi i otrzymuje za nią zapłatę. Usługa ta odbywa się bez regresu, czyli eliminuje ona ryzyko niewypłacalności importera oraz dodatkowo ryzyko kursowe wynikające z zagranicznych transakcji.

Forfaiting pozwala wtedy eksporterowi na łatwe pozyskanie należności wynikające z zawartej umowy, natomiast importer może mieć wtedy dłuższy termin płatności.

Kiedy wybrać faktoring, a kiedy forfaiting?

Zarówno finansowanie przez faktoring, jak i forfaiting mają swoje zalety i wady. Na co warto się zdecydować przy prowadzeniu transakcji zagranicznych?

Faktoring a forfaiting porównanie form finansowania:

  • Faktoring jest łatwiej dostępny dla mniejszych firm, podczas gdy forfaiting używany jest głównie przez duże firmy.
  • W ramach faktoringu finansuje się faktury z regresem albo bez regresu, natomiast forfaiting dostępny jest tylko bez regresu.
  • Forfaiting lepiej chroni przed ryzykiem kursowym w porównaniu do faktoringu.
  • Faktoring jest usługą związaną z niższymi kosztami, natomiast forfaiting jest droższy.
  • Forfaiting lepiej sprawdza się w przypadku rynków niebezpiecznych, zapewniając skuteczniejszą ochronę dla eksportera.
  • Forfaiting używany jest głównie przy długoterminowych kontraktach oraz dla pojedynczych transakcji.