Refundacje dla diabetyków

Refundacja dladiabetyków jest określana rozporządzeniami ministra zdrowia, które określają zarówno poziom refundacji, jak i to, komu ona przysługuje i na jakie sprzęty.

Zestawy infucyjne dofinansowanie NFZ

Według przepisów prawa, zestawem infuzyjnym jest wkłucie oraz dren i każdemu pacjentowi korzystającemu z pompy przysługuje comiesięczna refundacja.
Miesięcznie refundowany jest zestaw złożony z dziesięciu wkłuć oraz drenów, na kwotę nieprzekraczającą 300 zł.

Zlecenie refundacyjne

Aby uzyskać refundację na zestawy infuzyjne freestyle libre sensor, niezbędne jest uzyskanie zlecenia refundacyjnego od lekarzy do tego uprawnionych. Osobom do 26 roku życia zlecenie może wystawić pediatra, endokrynolog, diabetolog oraz endokrynolog lub diabetolog dziecięcy. Nie ma konieczności comiesięcznego udawania się do jednego z wyżej wskazanych specjalistów, bowiem każdy z nich może wystawić zlecenie na maksymalnie trzy miesiące, a kontynuacje zleceń może wystawiać także pielęgniarka lub położna.
Po ukończeniu 26 roku życia zlecenie refundacyjne może być wystawione przez specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologa oraz endokrynologa. Analogicznie jak w przypadku osób młodszych, zlecenie również może być wystawione na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a kontynuacje zleceń może wystawić pielęgniarka lub położna.
Należna na wkłucia refundjacja nie może przekroczyć 300 zł miesięcznie. Osobom do 26 roku życia przysługuje 100% refundacja, natomiast osobom powyżej tego wieku – 70%.