Czym grozi przebywanie osoby nieletniej pod wpływem alkoholu?

Osoby do 18. roku życia nie mogą pić alkoholu. Nie może być on również im sprzedawany oraz podawany. Zdarza się jednak, że osoby nieletnie przebywają pod wpływem alkoholu. Co może wtedy grozić nieletniemu oraz jego rodzicom?

Osoba nieletnia pod wpływem alkoholu

Przebywanie osoby nieletniej pod wpływem alkoholu jest traktowane jako demoralizacja. Oznacza to, że swoim zachowaniem wywołuje ona naruszenie zasad postępowania oraz norm społecznych.

Osoba nieletnia pod wpływem alkoholu nie tylko naraża swoje zdrowie, a niekiedy nawet życie, ale również musi być świadoma tego, że postępuje wbrew prawu oraz naraża siebie oraz swoich rodziców na poważne konsekwencje.

Jakie są konsekwencje przebywania nieletniego pod wpływem alkoholu?

Przede wszystkim w takiej sytuacji możliwe jest zatrzymanie nieletniego pod wpływem alkoholu przez policję, która może również wylegitymować go, przesłuchać oraz przeprowadzić przeszukanie.

Następnie policja może skierować sprawę do sądu rodzinnego, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Nieletni pod wpływem alkoholu – co grozi nieletniemu?
W takiej sytuacji jest on przede wszystkim narażony na zastosowanie środków wychowawczych oraz poprawczych, które dobierane są indywidualnie przez sąd z katalogu przewidzianego przez przepisy.

Sąd może w takiej sytuacji zastosować nadzór kuratora nad osobą nieletnią, może również skierować ją do odpowiedniego ośrodka zajmującego się resocjalizacją, leczeniem uzależnień, ośrodka poprawczego.

Nieletni pod wpływem alkoholu – co grozi rodzicom?
Należy również pamiętać o tym, że zatrzymanie nieletniego pod wpływem alkoholu może powodować konsekwencje dla rodziców.

W takiej sytuacji przede wszystkim mogą być oni zobowiązani do naprawy powstałych z winy nieletniego szkód, poprawy warunków osoby nieletniej – bytowych, wychowawczych oraz zdrowotnych. Również sąd może zobowiązać rodziców do współpracy z odpowiednimi ośrodkami.