Tworzenie dokumentów magazynowych (LoMag) cz. 3

Program magazynowy daje nam możliwość kompleksowego kierowania magazynem, czy też wieloma obiektami magazynowymi. Dzięki niemu możemy stworzyć wszystkie niezbędne dokumenty, które związane są z obsługą kontrahentów, czy też towarów. Program do magazynowania (http://www.lomag.pl/ZrzutyEkranuOprogramowaniaMagazynowego/) umożliwia nam błyskawiczne stworzenie każdego typu dokumentu. Dobrze jest zapoznać się ze skrótami klawiszowymi, które jeszcze bardziej przyspieszą tworzenie nowego dokumentu.

Dokument PW

Dokument PW określa Przychów Wewnętrzny. Oznacza to, że przyjmujemy do magazynu produkty, które pochodzą z naszej firmy np. zostały przez nas wyprodukowane. Stworzenie nowego dokumentu wymaga wywołania skrótu klawiszowego „Shift+F9”. Pojawi nam się nowe okienko, gdzie będziemy mogli wprowadzić wszystkie niezbędne dane.

Dokument RW

Dokument RW oznacza Rozchód Wewnętrzny. Jest on tworzony w momencie, gdy produkty z magazynu wydawane są na własny użytek (np. pracownikowi). Podczas tworzenia nowego dokumentu wystarczy wywołać skrót „Shift+F10”, dzięki czemu na ekranie pojawi nam się okno edycji.

Dokument kompletacji

Dokument kompletacji dotyczy głównie przedsiębiorstw produkcyjnych, które tworzą produkty wykonane z kilku podzespołów. Gotowy produkt tworzony jest za pomocą kilku surowców. Wymaga to stworzenia dokumentu kompletacji – wystarczy jedynie wywołać skrót klawiszowy „Shift+F11”. Podobnie, jak w poprzednich przypadkach wywołamy nowe okno do kreowania dokumentu. Musimy uzupełnić wszystkie niezbędne pola.

Zobacz również: system obsługi magazynu