Umowa z fizjoterapeutą – wzór. Jak ją napisać?

Fizjoterapeuta jest specjalistą zajmującym się prowadzeniem fizjoterapii – rehabilitacji mającej na celu poprawę funkcjonowania ciała. Dzisiaj usługi fizjoterapeutów są często wybierane, dlatego zapotrzebowanie na nie stale rośnie. Rozpoczynając współpracę B2B z tym specjalistą, nie można jednak zapominać o podpisaniu z nim umowy. Jak to zrobić?

Czym jest umowa B2B z fizjoterapeutą?

Dokument jak umowa B2B z fizjoterapeutą podpisywany jest pomiędzy firmą, na przykład placówką ochrony zdrowia lub klubem sportowym, a fizjoterapeutą prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Umowa ta nie jest przeznaczona dla fizjoterapeutów podejmujących współpracę w ramach umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Nie jest stosowana także w przypadku praktyk.

Umowa z fizjoterapeutą – elementy

Jako umowa business-to-business, czyli B2B umowa z fizjoterapeutą określa prawa i obowiązki stron, a także wskazuje na wynagrodzenie oraz na inne elementy współpracy pomiędzy stronami.

Umowa ta jest rodzajem umowy o współpracy, która zawiera informacje jak:
– Dane o stronach,
– Przedmiot umowy,
– Warunki współpracy między stronami,
– Wynagrodzenie i zasady jego wypłaty,
– Warunki rozwiązania umowy.

Skąd pobrać wzór umowy z fizjoterapeutą?

Obecnie wzór umowy z fizjoterapeutą można pobrać online i od razu go wypisać, by następnie strony mogły złożyć swoje podpisy na umowie.

Wzór znajdziemy także wchodząc na stronę porady.prawne.online , gdzie jest dostępny do zakupu wraz z usługą personalizacji. W ten sposób można mieć pewność, że umowa będzie zgodna z obowiązującymi przepisami.